Polityka ochrony danych osobowych

Firma Roland Corporation i wchodzące w jej skład spółki (zwane dalej łącznie jako „my”) uznając dane osobowa za poufne, ustala jak niżej, aby odpowiednio chronić i obsługiwać dane osobowe.

  1. Ustalamy zasady i wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych z zachowaniem powiązanych przepisów prawa i regulacji.
  2. Zapewniamy naszym pracownikom zajęcia edukacyjne i szkoleniowe odnośnie ważności ochrony danych osobowych, a każdemu działowi, zajmującemu się przetwarzaniem danych osobowych, wyznaczamy kierownika ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia należytego nimi zarządzania. Ponadto żądamy, aby nasze firmy partnerskie, do których kierujemy zadania, zarządzały odpowiednio danymi osobowymi.
  3. Pozyskując dane osobowe szczegółowo informujemy lub podajemy do wiadomości publicznej cel użytkowania i zarządzania danymi osobowymi, zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, wyciekowi, itp. manipulacjom danymi osobowymi.
  5. Mamy specjalny punkt kontaktowy, zajmujący się przyjmowaniem żądań klientów odnośnie ujawniania, modyfikowania, usuwania i zakazu wykorzystywania ich danych osobowych i starannie je rozpatrujemy.