POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Firma Roland East Europe uznaje znaczenie ważności ochrony prywatności wszystkich informacji, przekazywanych przez użytkowników tej strony lub współdzielonych metodami offline. Stworzyliśmy następujące wytyczne polityki z fundamentalnym założeniem szacunku do prawa prywatności naszych użytkowników i dlatego, że cenimy nasze relacje z nimi.

Firma Roland East Europe i jej spółki grupy (zwani dalej łącznie jako „my”) może prosić o zarejestrowanie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail w przypadku prowadzenia ankiet online, logowania się na strony członkowskie, dystrybucji biuletynów, składania aplikacji o wydarzeniach, wniosków o pomoc techniczną lecz zdajemy sobie sprawę, że naszym społecznym i prawnym obowiązkiem jest ochrona takich danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe oraz informacje, zebrane od użytkowników są przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych i będą zarządzane przez Roland Europe Group i Roland East Europe. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami, dotyczącymi ochrony danych, w Unii Europejskiej oraz firmie Roland East Europe. Przesyłając do nas dane osobowe, użytkownik rozumie i akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności, prosimy o nie korzystanie z tej strony i nie przesyłanie do nas swoich danych osobowych.

Firma Roland East Europe używa odpowiednich środków ostrożności, aby bezpiecznie przechowywać przekazywane nam dane osobowe. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymać wierność danych oraz zapewnić właściwe wykorzystywanie informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy w Internecie od naszych użytkowników. Niemniej jednak, firma Roland East Europe nie gwarantuje bezpieczeństwa, dokładności lub kompletności takich informacji lub procedur. Nasza ochrona danych osobowych jest oparta na następujących zasadach:


1. Informacji osobowych używamy tylko do określonych celów

Zawsze ograniczamy wykorzystywanie informacji osobowych w zakresie celów, wskazanych poniżej. Jeśli zajdzie potrzeba użycia informacji osobowych poza zakresem określonych celów, wcześniej powiadomimy użytkowników o nowych celach. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi celami, może zabronić nam używania jego danych osobowych.

Cele wykorzystywania
(1) Poświadczanie stron członkowskich

 • W celu identyfikacji kandydatów, rejestrujących członkostwo, członków i użytkowników usług
 • W celu uwierzytelniania użytkownika podczas korzystania z usług

(2) Poświadczanie różnych informacji pocztą elektroniczną, regularną i innymi stosownymi kanałami marketingowymi

 • W celu oferowania informacji, związanych z produktami i usługami, świadczonymi przez firmę i jej spółki grupy (w tym promocyjnych i reklamowych) oraz informacji o wydarzeniach.
 • W celu oferowania informacji, związanych z produktami i usługami stron trzecich, zleconych przez firmę do wysyłania (w tym promocyjnych i reklamowych) oraz informacji o wydarzeniach
 • Do powiadamiania i informowania zarejestrowanych użytkowników o innych sprawach, którymi mogliby być zainteresowani Z otrzymywania dalszych wiadomości marketingowych bezpośrednio od nas lub naszych partnerów biznesowych można zrezygnować w dowolnym momencie.

(3) Obsługa klienta

 • W celu odbierania zapytań i odpowiadania na nie oraz konsultacji z użytkownikami
 • W celu zapewnienia użytkownikom obsługi posprzedażnej, takiej jak aktualizacje wersji
 • W celu dostarczania użytkownikom naprawionych produktów

(4) Planowanie, rozwój i ulepszanie produktów oraz usług

 • W celu poznania statusu rejestracji użytkownika oraz warunków użytkowania stron członkowskich
 • W celu przeprowadzania ankiet lub badań monitorujących

(5) Pozostałe

 • Jeśli chcielibyśmy korzystać z danych osobowych z innych powodów lub odmiennych od powyższych, powiadomimy o zmianach w celu uzyskania zgody
 • W innym razie, do stosowania w zakresie treści, dostarczonej oddzielnie przez członka

2. Nie ujawnimy osobom trzecim

Dostarczonych nam danych osobowych nie ujawnimy osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, wymienionych niżej, jak opisano w sekcji 4 poniżej.

 • Gdy użytkownik wyrazi na to zgodę
 • Kiedy, pod ścisłym nadzorem kierownictwa firmy, ujawniamy je do takich firm, z którymi mamy wcześniej zawartą umowę, związaną z przetwarzaniem danych osobowych
 • Jeśli uważa się za stosowne, aby powiązane przedsiębiorstwo lub dystrybutor mógł odpowiedzieć na pytanie
 • Gdy jesteśmy zobowiązani do ich ujawnienia lub dostarczenia w oparciu o prawo lub przepisy
 • Gdy ujawnienie jest wymagane do ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa lub aktywów, a uzyskanie zgody użytkownika jest trudne
 • Jeśli musimy współpracować z władzami krajowymi lub lokalnymi w ramach ich obowiązków służbowych, a uzyskanie zgodny użytkownika może utrudniać te wysiłki

3. Danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych krajów

Z wyjątkiem przypadków, określonych w niniejszej polityce, powierzonych nam danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych krajów, z wyjątkiem przypadków, określonych niżej lub do wspólnego użytku z zagranicznymi spółkami grupami, o których mowa w sekcji następnej.

 • Gdy użytkownik wyrazi zgodę na taki transfer
 • Jeśli kraj osoby trzeciej jest uznawany przez przepisy Komitetu Ochrony Danych Osobowych jako kraj obcy, który ma podobny poziom ochrony danych osobowych, jak nasz kraj, w celu ochrony praw i interesów jednostek.
 • W przypadku udostępniania danych osobowych jakiejkolwiek osobie, która stworzyła system, zgodny z normami, określonymi przepisami Komitetu Ochrony Danych Osobowych jako system, niezbędny do podejmowania środków, w sposób ciągły, odpowiadających działaniom, które powinny być podejmowane przed podmiot rynkowy, zarządzający danymi osobowymi w związku z ich przetwarzaniem.
 • Gdy jesteśmy zobowiązani do ich ujawnienia lub dostarczenia w oparciu o prawo lub przepisy
 • Gdy ujawnienie jest wymagane do ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa lub aktywów, a uzyskanie zgody użytkownika jest trudne
 • Jeśli musimy współpracować z władzami krajowymi lub lokalnymi w ramach ich obowiązków służbowych, a uzyskanie zgodny użytkownika może utrudniać te wysiłki

4. Możemy udostępniać dane osobowe

Dane osobowe możemy udostępniać każdej z następujących spółek

Elementy współdzielonych danych osobowych

 • Nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, nadany przez firmę Roland numer identyfikacyjny, zarejestrowany przez użytkownika produkt, itd.

Strony, które mogą współdzielić dane osobowe

 • BOSS Corporation, Roland Corporation, Roland Europe Group oraz inne zagraniczne spółki grupy *1
 • *1: zagraniczne spółki grupy: Fabryki oraz filie biur

Cele wykorzystywania przez te podmioty

 • Przyczyny określone w niniejszej polityce

5. Ciasteczka

”Ciasteczko” to niewielka ilość danych, przesyłana z serwera internetowego i przechowywana w komputerze użytkownika. Mimo tego, że nasz serwer może zidentyfikować komputer użytkownika za pomocą ciasteczek, zapewnia to jednak efektywny dostęp do naszych stron internetowych, a my nie będziemy używać ich do innych celów.

Przyjmowanie ciasteczek można wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale w takim przypadku należy pamiętać, że funkcje naszej strony internetowej mogą być ograniczone.

Ponadto, w celu dostarczania klientom najtrafniejszych reklam, korzystamy z behawioralnego kierowania usług reklamowych, świadczonego przez niżej wymienione firmy, które używają ciasteczek. Jeśli chcesz wyłączyć tę usługę, wejdź na stronę jednej z poniższych firm i postępuj zgodnie z instrukcjami.

(1) Google, Inc.
Można uniezależnić się od następującej strony:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

(2) Yahoo Corporation
Można uniezależnić się od następującej strony:

https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.htm

(3) Facebook, Inc.
Można uniezależnić się od następującej strony:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/


6. Dzienniki dostępu

Nasza strona internetowa rejestruje w dzienniku dostępu informacje o osobach, które odwiedziły stronę, jak opisano niżej:
Dziennik dostępu zawiera adres IP, nazwę domeny, przeglądarkę, datę i czas odwiedzin, itp. osób, które odwiedziły stronę. Nie będziemy używać dzienników dostępu w celu zbierania danych osobowych, ani nie będziemy ich używać w połączeniu z wszelkimi informacjami, które mogłyby zidentyfikować osobę fizyczną.

Będziemy informować o każdym przypadku używania dzienników dostępu w połączeniu z danymi osobowymi, gdy będziemy ich używać w dowolnym celu, za wyjątkiem wymienionych niżej:

 • Odpowiadanie na zapytania, pojawiające się podczas używania naszych serwisów
 • Tworzenie danych statystycznych, nieidentyfikujących osoby

7. System śledzenia

System śledzenia, oparty na używaniu naszych firmowych ciasteczek, jest stosowany na stronach firmy Roland i gromadzi adres IP, datę i czas przebywania, itd. Nie będziemy go używać, w połączeniu z jakimikolwiek informacjami, które mogą identyfikować osobę fizyczną, poza tym, co podano w akapicie "Cele wykorzystywania" powyższej sekcji (1. Informacji osobowych używamy tylko do określonych celów) niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Na stronach firmy Roland istnieje również system śledzenia, oparty na używaniu ciasteczek stron trzecich i służy do zbierania anonimowych danych statystycznych, niepowiązanych z określonymi danymi osobowymi.

Zalecamy regularne sprawdzanie w sieci naszej polityki ochrony danych osobowych, ponieważ możemy zmieniać jej zasady w celu dalszego rozwoju ochrony takich danych lub zgodnie ze zmianami przepisów prawa.

W przypadku chęci zaktualizowania lub odmówienia podania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji tutaj *1. W przypadku jakichkolwiek pytań o niniejszej polityce prywatności lub warunkach, podanych na tej stronie, prosimy o przesłanie informacji tutaj *1.

*1 Skontaktuj się z nami

Prosimy również o przeczytanie naszej Polityki ochrony danych osobowych.


8. Korekcja danych osobowych

Jako osoba fizyczna, masz prawo żądać dostarczenia kopii wszelkich informacji o sobie, jakie są w naszym posiadaniu. Jeśli użytkownicy informują nas, że ich dane osobowe są niedokładne i chcą je zmienić, uzupełnić lub usunąć, rozpatrzymy to i, na podstawie uzyskanych wyników, bezzwłocznie wprowadzimy konieczne zmiany.